Praktijk Everdien tromp

home

voor wie

visie

wie ben ik

de praktijk

>> werkwijze

contact

 
 
Smidsstraat 10
6662 DR Elst

Tel: 06 - 29 50 76 55

 everdien.tromp@gmail.com www.praktijkeverdientromp.nl
 Werkwijze

 

U kunt met en zonder verwijzing van de huisarts terecht. Bij problematiek waar een medisch aspect meespeelt is een verwijzing met achtergrondinformatie van de huisarts noodzakelijk. Overleg met medebehandelaars kan dan nodig zijn.

Na het eerste gesprek maken we samen een inschatting van de aard, ernst en samenhang van uw problemen én uw sterke punten. We maken een plan van aanpak en brengen in beeld wat u wilt bereiken. De manier waarop we gaan werken ontstaat in het contact. Ik houd ervan om goed te luisteren naar wat mensen beweegt en ze in contact te brengen met hun diepere weten en eigen inzicht. Inzicht moet wel gekoppeld worden aan actie! Uiteindelijk gaat het erom hoe je dit in je dagelijkse bestaan vorm geeft.

Een gesprek duurt drie kwartier, maar soms kan een dubbel consult zinvol zijn. De behandeling duurt tussen de één en twintig sessies, en de ervaring leert dat veel mensen na enkele gesprekken weer zelf verder kunnen. Ik maak mij zo snel als dat kan weer overbodig.

Acht consulten worden voor eerstelijnsgesprekken bijna geheel vergoed door de zorgverzekeraars. Verdere tarieven op aanvraag.